Čelična užad

Čelična užad

red. broj

Naziv proizvoda

Prečnik

Konstrukcija

Zavojno uže

1.

Pocinkovano čelično uže

fi 1.0 mm

1x19

2.

Pocinkovano čelično uže

fi 1.2 mm

1x19

3.

Pocinkovano čelično uže

fi 1.55 mm

1x19

4.

Pocinkovano čelično uže

fi 1.8 mm

1x19

5.

Pocinkovano čelično uže

fi 2.0 mm

1x19

6.

Pocinkovano čelično uže

fi 2.5 mm

1x19

7.

Pocinkovano čelično uže

fi 3.0 mm

1x19

8.

Pocinkovano čelično uže

fi 4.0 mm

1x19

9.

Pocinkovano čelično uže

fi 5.0 mm

1x19

Obično uže

10.

Pocinkovano čelično uže

fi 1.5 mm

6x7+čj

11.

Pocinkovano čelično uže

fi 1.8 mm

6x7+vj

12.

Pocinkovano čelično uže

fi 2.0 mm

6x7+vj

13.

Pocinkovano čelično uže

fi 2.5 mm

6x7+vj

14.

Pocinkovano čelično uže

fi 3.0 mm

6x7+vj

15.

Pocinkovano čelično uže

fi 3.0 mm

6x19+vj

16.

Pocinkovano čelično uže

fi 4.0 mm

6x7+vj

17.

Pocinkovano čelično uže

fi 4.0 mm

6x19+vj

18.

Pocinkovano čelično uže

fi 5.0 mm

6x7+vj

19.

Pocinkovano čelično uže

fi 5.0 mm

6x19+vj

20.

Pocinkovano čelično uže

fi 6.0 mm

6x19+vj

21.

Pocinkovano čelično uže

fi 8.0 mm

6x19+vj

22.

Pocinkovano čelično uže

fi 10.0 mm

6x19+vj

23.

Pocinkovano čelično uže

fi 12.0 mm

6x19+vj

24.

Pocinkovano čelično uže

fi 12.0 mm

6x37+vj

25.

Pocinkovano čelično uže

fi 14.0 mm

6x19+vj

POZOVITE NAS